ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Το όραμα, οι αξίες, η κουλτούρα και η στρατηγική της WATT+VOLT διαμορφώνουν την αποστολή μας, ένα μέλλον με επίκεντρο τους πελάτες μας και τις ανάγκες τους.

Σεβόμενοι τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και ως επακόλουθο τη δυσχερή θέση στην οποία έχουν εισέλθει χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις, για εμάς στην WATT+VOLT, κυρίαρχη αποστολή είναι η μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της εκπαίδευσης και της διαρκούς ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού.

Στοχεύουμε σε ένα μέλλον με επίκεντρο εσάς και τις ανάγκες σας.

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για την WATT+VOLT είναι όραμα, αξία, επιχειρηματική αρχή και στρατηγική.