ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η WATT+VOLT διακατέχεται από ένα ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης.

Οι καθημερινές μας δραστηριότητες διακατέχονται από ένα ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης προς το περιβάλλον, την κοινωνική ευημερία και τον κώδικα δεοντολογίας μας.

H σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με τους καταναλωτές και την κοινωνία ενισχύεται καθημερινά με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Αθλητικούς Οργανισμούς.