ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η WATT+VOLT εμπλούτισε την ενασχόληση της με το κλάδο της ενέργειας μέσω των θυγατρικών εταιρειών της και πιο συγκεκριμένα της WATT+VOLT Bulgaria EOOD στη Βουλγαρία, της WATT+VOLT DOO Beogrand στη Σερβία και της Energy Services Company (ESC) στην Ελλάδα.

Με θυγατρικές εταιρείες που εντάσσονται στον Όμιλο Εταιρειών WATT+VOLT και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, η WATT+VOLT επεκτείνει διαρκώς τις δραστηριότητές της σε πολλαπλούς τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η WATT+VOLT στη Βουλγαρία

Το 2014 ιδρύθηκε η WATT+VOLT Bulgaria EOOD, η οποία κατέχει Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές στην αγορά ενέργειας της Βουλγαρίας, καθώς και Άδεια balancing ενεργειακού προφίλ τελικών καταναλωτών.

Η WATT+VOLT στη Σερβία

Το 2015 ιδρύθηκε η WATT AND VOLT DOO Beograd. Η WATT AND VOLT DOO Beograd κατέχει Άδεια Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Σερβία και δραστηριοποιείται στο διασυνοριακό εμπόριο.

ESC – Energy Services Company

Η ENERGY SERVICES COMPANY (ESC) είναι εταιρεία παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, με σκοπό την υλοποίηση λύσεων που επιτρέπουν στους καταναλωτές (οικιακούς και επιχειρήσεις) να παρακολουθούν και να επεμβαίνουν στην κατανάλωση της ηλεκτρικής τους ενέργειας και αποσκοπούν παράλληλα στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.