ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η WATT+VOLT εμπλούτισε την ενασχόληση της με το κλάδο της ενέργειας μέσω των θυγατρικών εταιρειών της και πιο συγκεκριμένα της WATT+VOLT Bulgaria EOOD στη Βουλγαρία, της WATT+VOLT DOO Beogrand στη Σερβία και της Energy Services Company (ESC) στην Ελλάδα.

Με παρουσία στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Σερβία, επεκτείνουμε τη δραστηριοποίηση και την πελατειακή μας βάση, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι καταναλωτές να επωφελούνται από τις καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες μας.

Η WATT+VOLT στη Βουλγαρία

Η WATT+VOLT Bulgaria EOOD ιδρύθηκε το 2014. Κατέχει Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές στην αγορά ενέργειας της Βουλγαρίας, καθώς και Άδεια balancing ενεργειακού προφίλ τελικών καταναλωτών.

Η WATT+VOLT στη Σερβία

Η WATT AND VOLT DOO Beograd ιδρύθηκε το 2015 και κατέχει Άδεια Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Σερβία.

ESC – Energy Services Company

Η ENERGY SERVICES COMPANY (ESC) παρέχει λύσεις για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη μείωση της ενεργειακής σπατάλης στα κτίρια.