ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η WATT+VOLT εμπλούτισε την ενασχόληση της με το κλάδο της ενέργειας μέσω των θυγατρικών εταιρειών της και πιο συγκεκριμένα της WATT+VOLT Bulgaria EOOD στη Βουλγαρία, της WATT+VOLT DOO Beogrand στη Σερβία και της Energy Services Company (ESC) στην Ελλάδα.

Με παρουσία μας στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Σερβία, επεκτείνουμε την επιχειρηματική μας εξωστρέφεια, βελτιστοποιώντας το κόστος ενέργειας των τελικών πελατών μας.

Η WATT+VOLT στη Βουλγαρία

Η WATT+VOLT Bulgaria EOOD ιδρύθηκε το 2014. Κατέχει Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές στην αγορά ενέργειας της Βουλγαρίας.

Η WATT+VOLT στη Σερβία

Η WATT AND VOLT DOO Beograd ιδρύθηκε το 2015 και κατέχει Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Σερβία.

ESC – Energy Services Company

Η ENERGY SERVICES COMPANY (ESC) παρέχει λύσεις για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη μείωση της ενεργειακής σπατάλης στα κτίρια.