ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Έχοντας πελατοκεντρική προσέγγιση, στη WATT+VOLT, οραματιζόμαστε την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ενώ παράλληλα ενστερνιζόμαστε την αποτελεσματική διαχείριση των ενεργειακών πόρων.

Το όραμα μας

Στην WATT+VOLT συμβάλλουμε στην ορθολογική χρήση και στην εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της μείωσης του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και της αποτελεσματικής διαχείρισης των ενεργειακών πόρων.

Η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου Εταιρειών WATT+VOLT είναι πελατοκεντρική και βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό, στην εξειδίκευση, στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και στην καινοτομία. Πάνω σε αυτές τις βάσεις πορευόμαστε, εξελισσόμαστε και επιχειρούμε.