ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Από τον Απρίλιο του 2018, η WATT+VOLT δραστηριοποιείται στην Προμήθεια Φυσικού Αερίου.

Η ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και το μειωμένο αποτύπωμα άνθρακος αποτελεί πάντα κύριο γνώμονα της WATT+VOLT, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Με αυτό το κριτήριο, ήδη από το 2015, η WATT+VOLT εξασφάλισε Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου και ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της στην αγορά τον Απρίλιο του 2018.

Το φυσικό αέριο ως μία φυσική μορφή ενέργειας, χωρίς προσμίξεις και θειούχα συστατικά, αποτελεί το φιλικότερο συμβατικό καύσιμο για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η WATT+VOLT, παραμένοντας πιστή στο στόχο της για εξασφάλιση της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης αλλά και της προστασίας τους περιβάλλοντος, φροντίζει να προσφέρει σε οικιακούς πελάτες και επιχειρηματίες τα πολλαπλά οφέλη που εγγυάται η χρήση του φυσικού αερίου, σε ανταγωνιστικές χρεώσεις, με κύριο γνώμονα πάντα την ικανοποίηση των αναγκών τους.

Χάρτης Δικτύου Φυσικού Αερίου