ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε σήμερα τις νέες, προηγμένες τεχνολογίες που θα επικρατήσουν στο μέλλον.

Η WATT+VOLT διευρύνοντας διαρκώς την παλέτα των προϊόντων και λύσεων που διαθέτει, έχει ενσωματώσει ολοκληρωμένες τεχνολογίες και έχει αναπτύξει καινοτόμες ενεργειακές υπηρεσίες προκειμένου να υποστηρίξει τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, ομάδα μηχανικών της WATT+VOLT προσεγγίζει τις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις μέσα από υπεύθυνες επιχειρησιακές πρακτικές συνδυάζοντας την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Προσφέρουμε προϊόντα και λύσεις και μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές για ενεργειακή απόδοση, ασφάλεια και άνεση.

  • Το smarteverything είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που αξιοποιεί την τεχνολογία Internet of Things (IoT). Περιλαμβάνει hardware, software και πλαίσια διασύνδεσης ως προς τη διαχείριση, μεταξύ άλλων, της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου, του νερού, του φωτισμού, της αγροτικής καλλιέργειας, της στάθμευσης, της υγείας και των αποβλήτων.
  • Το smartenergy αποτελεί την εξέλιξη της βραβευμένης πλατφόρμας Energy Analytics που επιτρέπει στους οργανισμούς να παρακολουθούν, να αναλύουν και να διαχειρίζονται την ενεργειακή τους κατανάλωση, μειώνοντας το ενεργειακό τους αποτύπωμα.
  • Το smartwatt είναι η ολοκληρωμένη software/hardware λύση που μετατρέπει ένα απλό σπίτι σε «έξυπνο», δίνοντας στους χρήστες τον απόλυτο έλεγχο των «έξυπνων» συσκευών τους, εξασφαλίζοντας άνεση, ασφάλεια και οικονομία.
  • Οι Ενεργειακές Λύσεις & Υπηρεσίες της WATT+VOLT σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιούνται στο μέγιστο οι ενεργειακοί πόροι και ταυτόχρονα, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, να αναβαθμίζεται το επίπεδο άνεσης και ασφάλειας της εγκατάστασης και να μεγιστοποιείται η ενεργειακή απόδοση.
  • Το ΜyWatt είναι η βραβευμένη εφαρμογή που παρέχει στον πελάτη πρόσβαση στο ιστορικό των λογαριασμών του, στην πληρωμή τους και στην εξυπηρέτηση πελατών.