ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η WATT+VOLT είναι ισχυρός συνομιλητής στο διεθνή χώρο του εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το επιτυγχάνει με τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς εκχώρησης δικαιώματος μεταφοράς ενέργειας σε όλα τα ελληνικά σύνορα, αλλά και όντας μέλος του European Energy Exchange (ΕΕΧ), του μεγαλύτερου Ενεργειακού Χρηματιστηρίου της Ευρώπης καθώς και του Gestore del Mercato Elettrico, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας της Ιταλίας.

Η WATT+VOLT είναι η μοναδική ελληνική ιδιωτική εταιρεία που είναι μέλος  του European Energy Exchange (ΕΕΧ), του μεγαλύτερου Ενεργειακού Χρηματιστηρίου της Ευρώπης, μέσω του οποίου αποκτά πρόσβαση σε αγορές μεγάλης ρευστότητας, όπως αυτές της Γερμανίας και της Γαλλίας. Είναι δε, ενεργό μέλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας της Ιταλίας (Gestore del Mercato Elettrico), που της επιτρέπει τη διαπραγμάτευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διαπιστευμένων traders της εταιρείας, εξασφαλίζοντάς της πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος του διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού δικτύου πανευρωπαϊκά.

Επιπλέον, η συμμετοχή της WATT+VOLT σε διαγωνισμούς εκχώρησης δικαιώματος μεταφοράς ενέργειας σε όλα τα ελληνικά σύνορα, την καθιστά στρατηγικό συνεργάτη και ισχυρό συνομιλητή στο διεθνή χώρο του εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας.