ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΞΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΜΠΑΣΚΕΤ;»

1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.» που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 217Α, στο Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 151 24 με Α.Φ.Μ. 998283692, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής καλουμένης «WATT+VOLT») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet), την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Διαγωνισμός Ξέρεις από μπάσκετ;» (εφεξής το «Πρόγραμμα») με έπαθλα, για κάθε νικητή: μία (1) διπλή πρόσκληση για έναν αγώνα καλαθοσφαίρισης του πρωταθλήματος Ελλάδος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών από την προσεχή αγωνιστική, της επιλογής του, οι οποίες παρέχονται στη WATT+VOLT από τη διοργανώτρια αρχή του Πρωταθλήματος Α1 BASKET (εφεξής ΕΣΑΚΕ) στο πλαίσιο της χορηγικής υποστήριξης της στον ΕΣΑΚΕ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος η WATT+VOLT έχει επιλέξει ως συνεργάτη την εταιρεία «4Wise Monkeys» (εφεξής «4WM»).

2] Η WATT+VOLT προσκαλεί τους χρήστες του διαδικτύου (Facebook), να συμμετέχουν σε ένα quiz ερωτήσεων σχετικά με την καλαθοσφαίριση. Κάθε εβδομάδα (αγωνιστική εβδομάδα σύμφωνα με το πρόγραμμα της διοργανώτριας αρχής του Πρωταθλήματος της Α1 BASKET (εφεξής ΕΣΑΚΕ), οι χρήστες θα καλούνται να απαντήσουν σε μια διαφορετική ερώτηση, επιλέγοντας μια από τις προκαθορισμένες επιλογές με στόχο να λάβουν μέρος στην εβδομαδιαία κλήρωση για το έπαθλο. Συνολικά, η WATT+VOLT θα αναρτήσει στην ειδικά διαμορφωμένη, για το διαγωνισμό, ιστοσελίδα www.watt-volt.gr/basket-contest/, δέκα (10) links για τις δέκα (10) σελίδες που θα περιέχουν από μία ερώτηση του διαγωνισμού. Το link για την κάθε σελίδα – ερώτηση θα ενεργοποιείται με την έναρξη του εβδομαδιαίου διαγωνισμού και την προβολή της αντίστοιχης ανάρτησης στο Facebook, σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναφέρεται κατωτέρω στο άρθρο 4 των παρόντων. Οι χρήστες θα μεταφέρονται αυτόματα στη σελίδα της ερώτησης (και όχι στην κεντρική σελίδα του διαγωνισμού), από το post στο  Facebook..

3] Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της WATT+VOLT, καθώς και οι συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό. Σε περίπτωση, που δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται ως άνω, η WATT+VOLT δύναται να ακυρώσει τη συμμετοχή, σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα και κατά την απονομή των επάθλων.

4] Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 22η.02.2019 ώρα 14:00 και θα ολοκληρωθεί την  06η.05.2019 ώρα 17:00, με την επιφύλαξη των όσων κατωτέρω αναφέρονται. Η έναρξη του εβδομαδιαίου διαγωνισμού θα γίνεται κάθε Παρασκευή στις 14:00 (πλην των κατωτέρω αναφερόμενων εξαιρέσεων) και θα ανακοινώνεται με Facebook ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της WATT+VOLT. Η ανάρτηση θα περιλαμβάνει πληροφορίες για την ερώτηση, θα ενθαρρύνει τους χρήστες να μεταβαίνουν στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα της ιστοσελίδας www.watt-volt.gr, να απαντούν στην ερώτηση και να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους στη φόρμα (GDPR Compliant) που θα έχει δημιουργηθεί ειδικά για αυτόν το σκοπό. Κάθε εβδομαδιαίος διαγωνισμός θα ολοκληρώνεται μετά από 2 ημέρες, ήτοι την επόμενη Δευτέρα στις 17:00, οπότε θα διεξάγεται η εβδομαδιαία κλήρωση. Εξαιρούνται οι 3η, 5η και 8η ερώτηση ή / και κλήρωση λόγω των επίσημων αργιών (3η και 5η) και του ιδιαίτερου προγραμματισμού της αγωνιστικής εβδομάδας του πρωταθλήματος Α1 BASKET (8η). Συγκεκριμένα, οι αναρτήσεις των ερωτήσεων και οι κληρώσεις θα γίνουν σύμφωνα με το κατωτέρω πρόγραμμα:

Α.Α. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗ
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.02.2019, ΩΡΑ 14:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 25.02.2019, ΩΡΑ 17:00
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.03.2019, ΩΡΑ 14:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 04.03.2019, ΩΡΑ 17:00
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.03.2019, ΩΡΑ 14:00 ΤΡΙΤΗ 12.03.2019, ΩΡΑ 17:00
4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.03.2019, ΩΡΑ 14:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 18.03.2019, ΩΡΑ 17:00
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.03.2019, ΩΡΑ 14:00 ΤΡΙΤΗ 26.03.2019, ΩΡΑ 17:00
6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.03.2019, ΩΡΑ 14:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 01.04.2019, ΩΡΑ 17:00
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.04.2019, ΩΡΑ 14:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 08.04.2019, ΩΡΑ 17:00
8 ΤΡΙΤΗ 09.04.2019, ΩΡΑ 14:00 ΠΕΜΠΤΗ 11.04.2019, ΩΡΑ 17:00
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.04.2019, ΩΡΑ 14:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 15.04.2019, ΩΡΑ 17:00
10 ΔΕΥΤΕΡΑ 29.04.2019, ΩΡΑ 09:00 ΠΕΜΠΤΗ 02.05.2019, ΩΡΑ 10:00

Το παραπάνω πρόγραμμα ανάρτησης των ερωτήσεων και κληρώσεων, έχει γίνει σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του ΕΣΑΚΕ (κάθε κλήρωση αντιστοιχεί στην επόμενη αγωνιστική). Η WATT+VOLT λαμβάνει ενημέρωση από τον ΕΣΑΚΕ για το ακριβές πρόγραμμα των επερχόμενων αγωνιστικών δύο (2) εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων, ωστόσο, αλλαγές επί του προγράμματος της εκάστοτε αγωνιστικής (πχ. αγώνες κεκλεισμένων των θυρών, ώρα έναρξης κλπ) μπορεί να προκύψουν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Για τις αλλαγές αυτές η WATT+VOLT δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη. Σε περίπτωση αλλαγής του αγωνιστικού προγράμματος από τον ΕΣΑΚΕ, θα τροποποιείται αντίστοιχα το ανωτέρω πρόγραμμα ανάρτησης των ερωτήσεων και κληρώσεων, ώστε να ανταποκρίνεται πάντοτε στο επίσημο πρόγραμμα του ΕΣΑΚΕ. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται με ανάρτηση μέσω Facebook στην επίσημη σελίδα της WATT+VOLT.

5] Αμέσως μετά από κάθε κλήρωση θα γίνεται σχόλιο (comment) στην αντίστοιχη Facebook ανάρτηση για την ολοκλήρωσή της. Σε κάθε κλήρωση ανακηρύσσονται δύο (2) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες και συνολικά σε όλη την ενέργεια, θα κληρωθούν είκοσι (20) νικητές και τριάντα (30) επιλαχόντες. Κάθε νικητής θα δικαιούται ένα έπαθλο, ήτοι μία (1) διπλή πρόσκληση για έναν αγώνα καλαθοσφαίρισης του πρωταθλήματος Ελλάδος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών από την προσεχή αγωνιστική, της επιλογής του. Κάθε νικητής θα ενημερώνεται με προσωπικό email από τη WATT+VOLT στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο ίδιος έχει δηλώσει κατά τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα και εντός 24 ωρών οφείλει να απαντήσει θετικά στη WATT+VOLT με απαντητικό του μήνυμα, προκειμένου να λάβει το έπαθλό του, άλλως θα χάνει το δικαίωμά του αυτό και το έπαθλο θα δίδεται στον πρώτο επιλαχόντα, σύμφωνα πάντα με την ανωτέρω διαδικασία, άλλως θα δίδεται στο δεύτερο επιλαχόντα κ.ο.κ..

6] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία WATT+VOLT δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω, η WATT+VOLT δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της WATT+VOLT.

7] Η συμμετοχή στην εβδομαδιαία κλήρωση προϋποθέτει πως ο συμμετέχων:

  1. Δίνει τη σωστή απάντηση στην αντίστοιχη εβδομαδιαία ερώτηση, η οποία είναι σχετική με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης
  2. Συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας για την παραλαβή του επάθλου.

Οι χρήστες θα μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση μόνο μέσω της ειδικής σελίδας στην ιστοσελίδα www.watt-volt.gr που έχει δημιουργηθεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Δεν λαμβάνουν μέρος στις κληρώσεις σωστές απαντήσεις που τυχόν έχουν δοθεί με τη μορφή σχολίου σε δημόσια ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της WATT+VOLT στο Facebook. Για τη συμμετοχή σε μια εβδομαδιαία κλήρωση δε χρειάζεται ο χρήστης να έχει απαντήσει σε προηγούμενες ερωτήσεις.

8] Τα ονόματα των νικητών της κλήρωσης θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό ιστότοπο https://www.watt-volt.gr/company-news/  του watt-volt.gr, την εβδομάδα που ξεκινάει 13/05. Η ανάρτηση θα έχει τίτλο: Νικητές Διαγωνισμού «Ξέρεις από μπάσκετ»;. Όλοι οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη WATT+VOLT.

Η κατακύρωση των επάθλων στους νικητές, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτούς στη διοργανώτρια εταιρεία, του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών. Σε αντίθετη περίπτωση, τα έπαθλα τίθενται στην ευχέρεια της WATT+VOLT είτε για την ανάκληση ή για την αναδιανομή τους.

Εάν από την επικοινωνία προκύψει ότι ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τότε θα ακυρώνεται και θα ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της WATT+VOLT και την παράδοση του επάθλου, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της WATT+VOLT.

9] Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων του νικητή παρέχει το δικαίωμα στη WATT+VOLT να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.

10] Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης του επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων,

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,

(δ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.

11] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της WATT+VOLT.

12] Έκαστο έπαθλο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.

13] Η WATT+VOLT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει έκαστο έπαθλο καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

14] Η ευθύνη της WATT+VOLT περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω επάθλων.

15] Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της αποστολής εκάστου εκ των ανωτέρω επάθλων κατά τα ως άνω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της WATT+VOLT παύει να υφίσταται. Η WATT+VOLT δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

16] Το παρόν Πρόγραμμα δεν διενεργείται από την εταιρεία Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με την εταιρεία Facebook με οποιονδήποτε τρόπο. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τα στοιχεία τους, στην εταιρεία WATT+VOLT και τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του τρέχοντος Προγράμματος, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού.

17] Η WATT+VOLT διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στον επίσημο ιστότοπο της WATT+VOLT https://www.watt-volt.gr, στην επίσημη σελίδα της στο Facebook (https://www.facebook.com/wattandvolt/), σε οποιοδήποτε έντυπο της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των επάθλων. Ο κάθε νικητής δεν έχει καμία άλλη απαίτηση  ούτε μπορεί να ζητήσει την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως, η οποία να απορρέει από την παρούσα ενέργεια.

18] Οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι, στον επίσημο ιστότοπο της WATT+VOLT https://www.watt-volt.gr/basket-contest/terms/.

19] H WATT+VOLT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Θα ισχύει δε από τη δημοσίευση αυτών στον επίσημο ιστότοπο της WATT+VOLT https://www.watt-volt.gr/basket-contest/terms. Η WATT+VOLT δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της εταιρείας.

20] Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

21] H WATT+VOLT σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679). Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει τη σαφή  εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού. H WATT+VOLT συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος, για να επικοινωνεί με τους Συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού και για να αποστέλλει τα δώρα στους νικητές. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί από τους νικητές οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ και αριθμός ταυτότητας) για την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση των επάθλων. Επειδή το έπαθλο (η πρόσκληση) αφορά δύο άτομα, είναι απαραίτητο να δίδονται τα ανωτέρω στοιχεία και για τα δύο άτομα που θα κάνουν χρήση του επάθλου. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών κοινοποιούνται μόνο σε εταιρείες courier, για την αποστολή των επάθλων σε αυτούς. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρούνται για μία περίοδο τριών (3) μηνών εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η κατακύρωση του διαγωνισμού.  Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η WATT+VOLT προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.watt-volt.gr/ στο αντίστοιχο πεδίο.