Ελεύθερο Προνομιακό Πρόγραμμα Liberty

Χωρίς δέσμευση συμβολαίου,
χωρίς πάγια χρέωση, χωρίς εγγύηση,
απολαμβάνετε σταθερή τιμή kWh χαμηλότερη και από τη νυχτερινή χρέωση.