ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Αμερικής 4, με Α.Φ.Μ.: 094014298, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ Αθηνών, εφεξής καλούμενη εν συντομία η «Τράπεζα» , στα πλαίσια της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 που εκδόθηκε για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD 2), είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων Ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας, E-mail, Χώρα, Γεωγραφικό διαμέρισμα, Πόλη, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός κωδικός, Τηλέφωνο Οικίας, Κινητό Τηλέφωνο, Τηλέφωνο Εργασίας, προκειμένου να είναι εφικτή η πληρωμή των υπηρεσιών WATT+VOLT, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Τράπεζας.
Η WATT+VOLT υποχρεούται να διαβιβάσει στην Τράπεζα μέσω ασφαλούς διασύνδεσης ηλεκτρονικά τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα υποχρεωτικά πεδία αλλά δεν διατηρεί ή αποθηκεύει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα υποχρεωτικά πεδία μετά τη διαβίβασή τους.
Για περισσότερες πληροφορίες για άσκηση των δικαιωμάτων σας, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Τράπεζα https://www.piraeusbank.gr/.
Σε περίπτωση που δε λάβετε απάντηση από την Τράπεζα ή εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της Τράπεζας, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, [email protected]).