Απόφαση της ΡΑΕ για μείωση 7% στις χρεώσεις χρήσης δικτύου για τα νοικοκυριά

Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για μείωση 7% στις χρεώσεις χρήσης δικτύου για τα νοικοκυριά.

Μείωση του κόστους χρήσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας επέβαλε με απόφασή της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σε όλες τις κατηγορίες πελατών, με το κέρδος για τα νοικοκυριά να ανέρχεται σε 7% πάνω στο συγκεκριμένο κονδύλι.
Αναλυτικότερα:

  • Στην υψηλή τάση (μεγάλες βιομηχανίες), οι μοναδιαίες χρεώσεις Χρήσης Συστήματος μειώνονται κατά 2,2%, σε σχέση με τις τρέχουσες.
  • Στη μέση τάση (βιομηχανίες μεσαίου μεγέθους, μεγάλες και μεσαίες εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις), οι μοναδιαίες χρεώσεις Χρήσης Συστήματος μειώνονται κατά 11% σε σχέση με τις τρέχουσες, ενώ οι χρεώσεις Χρήσης Δικτύου μειώνονται κατά 2% ως προς το σκέλος ενέργειας και κατά 1,5% ως προς το σκέλος ισχύος.
  • Στους οικιακούς πελάτες, η συνολική μείωση (αθροιστικά για τις χρεώσεις Χρήσης Συστήματος και Δικτύου) φθάνει το 7%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις.
  • Στους λοιπούς πελάτες χαμηλής τάσης (μικρές επιχειρήσεις), οι μειώσεις είναι της τάξης του 7-15%, σε σχέση με τις τρέχουσες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρεώσεις δικτύου και συστήματος αποτελούν το ήμισυ περίπου των συνολικών χρεώσεων που επιβαρύνουν τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στη μέση τάση ακόμα περισσότερο.