ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δεδομένων των αλλαγών στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από 01-08-2022 έως την 01-07-2023 βάσει νομοθετικής ρύθμισης που θεσπίστηκε με το Ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α΄129/04.07.2022), όλοι οι προμηθευτές έχουν την ρυθμιστική υποχρέωση να ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση την τιμή kWh για τα κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.

Οικιακές παροχές

2023

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

W+V Value

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Οικιακά 0-500 3 0,140 Θα ανακοινωθεί
σύντομα
Θα ανακοινωθεί
σύντομα
Οικιακά 501-1000
Οικιακά 1001 και άνω
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως

zerO+

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Οικιακά 0-500 Χωρίς πάγια 0,1995 Θα ανακοινωθούν
σύντομα
Θα ανακοινωθούν
σύντομα
Οικιακά 501-1000
Οικιακά 1001 και άνω
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

zerO+

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Οικιακά 0-500 Χωρίς πάγια 0,245 0,040 0,205
Οικιακά 501-1000 0 0,245*
Οικιακά 1001 και άνω 0 0,245**
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως 0,084 0,161

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,04€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,04€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

zerO+

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Οικιακά 0-500 Χωρίς πάγια 0,245 0,040 0,205
Οικιακά 501-1000 0 0,245*
Οικιακά 1001 και άνω 0 0,245**
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως 0,088 0,157

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,04€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, θα επιβραβεύεται με επιδότηση 0,04€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

zerO+

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Οικιακά 0-500 Χωρίς πάγια 0,459 0,330 0,129
Οικιακά 501-1000 0,280 0,179*
Οικιακά 1001 και άνω 0,190 0,269**
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως 0,378 0,081

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,129€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,219€/kWh.

2022

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Οικιακά 0-500 Χωρίς πάγια 0,389 0,221 0,168
Οικιακά 501-1000 0,171 0,218*
Οικιακά 1001 και άνω 0,081 0,308**
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως 0,269 0,120

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,168€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,258€/kWh.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Οικιακά 0-500 Χωρίς πάγια 0,406 0,238 0,168
Οικιακά 501-1000 0,188 0,218*
Οικιακά 1001 και άνω 0,098 0,308**
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως 0,286 0,120

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,168€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,258€/kWh.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Οικιακά 0-500 Χωρίς πάγια 0,5890 0,436 0,153
Οικιακά 501-1000 0,386 0,203*
Οικιακά 1001 και άνω 0,336 0,253**
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως 0,485 0,104

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,153€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,203€/kWh.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος παροχής Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση
ενέργειας (€/kWh)
Οικιακό Χωρίς πάγια 0,784 0,639 0,145
Οικιακό ΚΟΤ / TYA 0,677 0,107

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Τύπος παροχής Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση
ενέργειας (€/kWh)
Οικιακό Χωρίς πάγια 0,62 0,337 0,283
Οικιακό ΚΟΤ / TYA 0,377 0,243

Επαγγελματικές παροχές

2023

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

zerO+

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια 0,1995 Θα ανακοινωθεί
σύντομα
Θα ανακοινωθεί
σύντομα
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως
Αγροτικά Ανεξαρτήτως

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

zerO+

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια 0,245 0 0,245
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω 0 0,245
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως 0 0,245
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως 0 0,245
Αγροτικά Ανεξαρτήτως 0,040 0,205

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

zerO+

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια 0,245 0,020 0,225
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω 0,020 0,225
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως 0,020 0,225
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως 0,020 0,225
Αγροτικά Ανεξαρτήτως 0,040 0,205*

*Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,020€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

zerO+

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια 0,459 0,292* 0,167
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω 0,134 0,325
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως 0,134 0,325
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως 0,292* 0,167
Αγροτικά Ανεξαρτήτως 0,330** 0,129

*Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,158€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.
**Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,196€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.

2022

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια 0,389 0,183* 0,206
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω 0,034 0,355
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως 0,034 0,355
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως 0,183* 0,206
Αγροτικά Ανεξαρτήτως 0,221** 0,168

*Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,149€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.
**Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,187€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια 0,406 0,200* 0,206
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω 0,050 0,356
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως 0,050 0,356
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως 0,200* 0,206
Αγροτικά Ανεξαρτήτως 0,238** 0,168

*Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,150€/kWh, η οποία θα αποδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η ΚΥΑ. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις απαιτούμενες ενέργειες.
**Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,188€/kWh, η οποία θα αποδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η ΚΥΑ. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις απαιτούμενες ενέργειες.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια 0,5890 0,398* 0,191
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω 0,230 0,359
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως 0,230 0,359
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως 0,398* 0,191
Αγροτικά Ανεξαρτήτως 0,436** 0,153

*Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,168€/kWh, η οποία θα αποδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η ΚΥΑ. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις απαιτούμενες ενέργειες.
**Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,206€/kWh, η οποία θα αποδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η ΚΥΑ. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις απαιτούμενες ενέργειες.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος παροχής Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση
ενέργειας (€/kWh)
Επαγγελματικά
(ισχύς≤35kVa)
Χωρίς πάγια 0,784 0,604* 0,18
Επαγγελματικά
(ισχύς>35kVa)
0,342 0,442
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
0,604* 0,18
Αγροτικά 0,639** 0,145

*Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,262€/kWh, η οποία θα αποδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η ΚΥΑ. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις απαιτούμενες ενέργειες.
**Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,297€/kWh, η οποία θα αποδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η ΚΥΑ. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις απαιτούμενες ενέργειες.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Τύπος παροχής Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση
ενέργειας (€/kWh)
Επαγγελματικά
(ισχύς≤35kVa)
Χωρίς πάγια 0,62 0,3* 0,32
Επαγγελματικά
(ισχύς>35kVa)
0,25 0,37
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
0,3* 0,32
Αγροτικά 0,337** 0,283

*Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,05€/kWh, η οποία θα αποδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η ΚΥΑ. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις απαιτούμενες ενέργειες.
**Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,087€/kWh, η οποία θα αποδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η ΚΥΑ. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις απαιτούμενες ενέργειες.