ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δεδομένων των αλλαγών στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από 01-08-2022 έως την 01-07-2023 βάσει νομοθετικής ρύθμισης που θεσπίστηκε με το Ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α΄129/04.07.2022), όλοι οι προμηθευτές έχουν την ρυθμιστική υποχρέωση να ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση την τιμή kWh για τα κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.

Για τις καταναλώσεις του μήνα 08/2022, στη WATT+VOLT, η τιμή διαμορφώνεται στα 0,62€/kWh για το πρόγραμμα zerO+ για όλες τις κατηγορίες πελατών.

Σε αυτήν την ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή για το κόστος ενέργειας -με σκοπό να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας – δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα με ξεκάθαρες χρεώσεις αλλά και τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων από τη WATT+VOLT κάθε μήνα.

 

Χρεώσεις προμήθειας Αυγούστου 2022

08/2022
Τύπος παροχής Πάγια χρέωση
[€/μήνα]
Ανακοινωμένη τιμή
[€/kWh]
Επιδότηση Ταμείου
Ενεργειακής
Μετάβασης
Τελική χρέωση ενέργειας*
[€/kWh]
Οικιακή Χωρίς πάγια 0,62 0,337 0,283
Επαγγελματική** Χωρίς πάγια 0,62 0,25 0,37

*Οι τιμές διαμορφώνονται μετά την πίστωση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και διαφέρουν ανά τύπο τιμολογίου.
 Η πίστωση ΤΕΜ για τους πελάτες ΚΟΤ είναι: 0,377€/kWh.
**Οι επαγγελματικές παροχές μικρής ισχύος (μέχρι 35kVa) και τα αρτοποιεία, επιδοτούνται επιπρόσθετα με 0,05€/kWh.
Με ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ κάθε μήνα από τη WATT+VOLT