ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δεδομένων των αλλαγών στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από 01-08-2022 έως την 01-07-2023 βάσει νομοθετικής ρύθμισης που θεσπίστηκε με το Ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α΄129/04.07.2022), όλοι οι προμηθευτές έχουν την ρυθμιστική υποχρέωση να ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση την τιμή kWh για τα κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.

Οικιακές παροχές

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Οικιακά 0-500 Χωρίς πάγια 0,389 Θα ανακοινωθούν
Οικιακά 501-1000 Θα ανακοινωθούν
Οικιακά 1001 και άνω Θα ανακοινωθούν
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως Θα ανακοινωθούν

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Οικιακά 0-500 Χωρίς πάγια 0,406 0,238 0,168
Οικιακά 501-1000 0,188 0,218*
Οικιακά 1001 και άνω 0,098 0,308**
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως 0,286 0,120

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,168€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,258€/kWh.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Οικιακά 0-500 Χωρίς πάγια 0,5890 0,436 0,153
Οικιακά 501-1000 0,386 0,203*
Οικιακά 1001 και άνω 0,336 0,253**
Οικιακά ΚΟΤ / TYA Ανεξαρτήτως 0,485 0,104

* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,153€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,203€/kWh.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος παροχής Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση
ενέργειας (€/kWh)
Οικιακό Χωρίς πάγια 0,784 0,639 0,145
Οικιακό ΚΟΤ / TYA 0,677 0,107

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Τύπος παροχής Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση
ενέργειας (€/kWh)
Οικιακό Χωρίς πάγια 0,62 0,337 0,283
Οικιακό ΚΟΤ / TYA 0,377 0,243

Επαγγελματικές παροχές

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια 0,389 Θα ανακοινωθούν
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω Θα ανακοινωθούν
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως Θα ανακοινωθούν
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως Θα ανακοινωθούν
Αγροτικά Ανεξαρτήτως Θα ανακοινωθούν

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια 0,406 0,200* 0,206
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω 0,050 0,356
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως 0,050 0,356
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως 0,200* 0,206
Αγροτικά Ανεξαρτήτως 0,238** 0,168

*Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,150€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.
**Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,188€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος
παροχής
Κατανάλωση
(kWh/μήνα)
Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική
χρέωση
ενέργειας
(€/kWh)
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
0-2000 Χωρίς πάγια 0,5890 0,398* 0,191
Επαγγελματικά
(ισχύς έως και 35kVA)
2001 και άνω 0,230 0,359
Λοιπά επαγγελματικά
(ισχύς άνω των 35kVA)
Ανεξαρτήτως 0,230 0,359
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
Ανεξαρτήτως 0,398* 0,191
Αγροτικά Ανεξαρτήτως 0,436** 0,153

*Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,168€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.
**Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,206€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τύπος παροχής Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση
ενέργειας (€/kWh)
Επαγγελματικά
(ισχύς≤35kVa)
Χωρίς πάγια 0,784 0,604* 0,18
Επαγγελματικά
(ισχύς>35kVa)
0,342 0,442
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
0,604* 0,18
Αγροτικά 0,639** 0,145

*Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,262€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.
**Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,297€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Τύπος παροχής Πάγια (€/μήνα) Ανακοινωμένη
τιμή (€/kWh)
Κρατική
Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική χρέωση
ενέργειας (€/kWh)
Επαγγελματικά
(ισχύς≤35kVa)
Χωρίς πάγια 0,62 0,3* 0,32
Επαγγελματικά
(ισχύς>35kVa)
0,25 0,37
Αρτοποιεία
(ανεξαρτήτως ισχύος)
0,3* 0,32
Αγροτικά 0,337** 0,283

*Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,05€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.
**Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,087€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.