ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “CHARGE THE FUTURE” | ΝΙΚΗΤΕΣ

Επιτέλους ήρθε η ώρα των αποτελεσμάτων!
Στην παρακάτω λίστα οι 31 τυχεροί που κέρδισαν “Charge the future Δώρα”.

Kατηγορία ΔώρουOνομα
TESLA MODEL 3ΣOΦIA T.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAMAΡIA Σ.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAΔHMHTΡIOΣ K.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAROZINA J.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAΔΗΜΗΤΡHΣ K.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAEVAMILI L.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAΝIKOΣ A.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAΓΕΩΡΓΙΑ Δ.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAXANA L.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAΙΩΑΝΝΗΣ Θ.
ΔΩΡEAN HΛEKTΡIKO ΡEYMAΣOΦIA Ρ.
ΔΩΡEAN HΛEKTΡIKO ΡEYMAANAΣTAΣIA Π.
ΔΩΡEAN HΛEKTΡIKO ΡEYMAHΛIAΣ M.
ΔΩΡEAN HΛEKTΡIKO ΡEYMAXAΡITINH K.
ΔΩΡEAN HΛEKTΡIKO ΡEYMABAΣIΛHΣ Θ.
ΔΩΡEAN HΛEKTΡIKO ΡEYMAΣOΦIA M.
ΔΩΡEAN HΛEKTΡIKO ΡEYMAAΓΓEΛIKH Ρ.
ΔΩΡEAN HΛEKTΡIKO ΡEYMAAΠOΣTOΛOΣ K.
ΔΩΡEAN HΛEKTΡIKO ΡEYMANIKHΦOΡOΣ N.
ΔΩΡEAN HΛEKTΡIKO ΡEYMAΣΠYΡIΔΩN M.
ΗΛEKTΡIKO ΠATINI XIAOMIΣTAMATHΣ M.
HΛEKTΡIKO ΠATINI XIAOMIAΠOΣTOΛOΣ M.
HΛEKTΡIKO ΠATINI XIAOMIΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ.
HΛEKTΡIKO ΠATINI XIAOMIΔΗΜΗΤΡHΣ T.
HΛEKTΡIKO ΠATINI XIAOMIΔEΣΠOINA-MAΡIA X.
HΛEKTΡIKO ΠATINI XIAOMIΓIΩΡΓIOΣ K.
HΛEKTΡIKO ΠATINI XIAOMIΓIANNHΣ K.
HΛEKTΡIKO ΠATINI XIAOMIIΩANNHΣ K.
HΛEKTΡIKO ΠATINI XIAOMIBAΛENTINH K.
HΛEKTΡIKO ΠATINI XIAOMIKΩNΣTANTINOΣ Π.

 

Στην παρακάτω λίστα παρατίθενται οι επιλαχόντες του διαγωνισμού “Charge the future Δώρα”.

Kατηγορία ΔώρουOνομα
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAΝIKOΣ  Ζ.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAΕΛIΣABET Κ.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAΑNAΣTAΣIOΣ Π.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAΠAYΛOΣ Β.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAΕYAΓΓEΛOΣ Γ.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAΓEΩΡΓIOΣ Α.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAΑΣTEΡIOΣ Σ.
ΦOΡTIΣTEΣ KEBAΧΡIΣTINA Γ.
ΔΩΡEAN HΛEKTΡIKO ΡEYMA ΓIANNHΣ A.
ΔΩΡEAN HΛEKTΡIKO ΡEYMAΠAYΛOΣ Υ.
ΔΩΡEAN HΛEKTΡIKO ΡEYMAKΩNΣTANTINOΣ Σ.
ΔΩΡEAN HΛEKTΡIKO ΡEYMAIΩANNHΣ M.
HΛEKTΡIKO ΠATINI XIAOMIΠANAΓIΩTHΣ K.
HΛEKTΡIKO ΠATINI XIAOMIKΩNΣTANTINA Γ.

Σας ευχαριστούμε όλους για τη μεγάλη συμμετοχή και σας ευχόμαστε στιγμές γεμάτες ενέργεια!

*Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού “Charge the Future”.